Milan La Scala Opera Tickets | Teatro alla Scala Italy

What's on
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Mo 16 Jan 2023, 20:00 - Sa 20 May 2023, 20:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Th 22 Dec 2022, 20:00 - Th 22 Dec 2022, 20:00
Arcimboldi Theatre
Milan - Teatro degli Arcimboldi di Milano
Tu 11 Oct 2022, 21:00 - Su 23 Oct 2022, 16:30
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Mo 05 Sep 2022, 20:00 - Mo 19 Sep 2022, 20:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Mo 24 Apr 2023, 20:00 - Fr 28 Apr 2023, 20:00
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Mo 13 Feb 2023, 20:00 - Mo 13 Feb 2023, 20:00
Bestseller events
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Sightseeing Tours
Milan - Palazzina Liberty
Teatro alla Scala
Milan - Teatro alla Scala Milano
Latest news