Симфонический сезон

Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 27 Фев 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 06 Мар 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 20 Мар 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Аудитория Джузеппе Верди в Милане
Спектакль: че 26 Мар 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 03 Апр 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: вт 07 Апр 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 16 Апр 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 23 Апр 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 30 Апр 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 08 Май 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 15 Май 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 21 Май 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: пя 29 Май 2020, 20:00
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 04 Июн 2020, 20:30
Симфонический сезон
Милан - Auditorium di Milano Fondazione Cariplo
Спектакль: че 11 Июн 2020, 20:30